Om Tana Skiskytterlag

Tana skiskytterlag har siden stiftelsen i 1984 bygd seg gradvis opp. Vi har hatt et medlemstall som har variert mellom 114 og 185 medlemmer. På nåværende tidspunkt er medlemstallet på 133, hvorav 25 er aktive skiskyttere i alderen 10 – 15 år og 5 aktive er fra 20 – 57 år. Skiskytterne kommer fra hele kommunen. Laget har kjøpt eiendommen ”Sætermo” på 113 dekar. På denne eiendommen har vi bygd opp Tanabru skiskytterarena. Vi har og bygd et flott klubbhus med kafè i 1. etasjen, plass til tidtakere og rennkontor i 2. etasjen. Øverst i 3. etasje har vi tilrettelagt for speakertjeneste. Vi har egen smørebu og skivebu. Høsten 2002 investerte laget i eget flomlysanlegg på standplass som har 30 nedfallsblinker. Laget eier to tråkkemaskiner og en scooter. Laget ble høsten 2013 ferdig med å lage og asfaltere arenaområdet tilpasset bruk av rulleski- og rullestol. Det er også påbegynt arbeid for å tilpasse terrenget for å lage en rulleskiløype.

I tillegg til å ha arrangert en rekke klubb – og kretsmesterskap har laget arrangert flere større mesterskap; 5 NNM siden 1988, Junior NM i 1991, Senior NM i 1999 og Junior NM i 2003